Európai Uniós projekt

"Sokszínű Európa"

Projektünk közvetlen célja, hogy az Európai Unió történetét, intézményrendszerét, értékrendszerét közelebb hozzuk a gyermekekhez. Megismertessük a tanulókkal melyek a gyermekek jogai az Európai Unióban. Fontosnak tartjuk a tagállamok kultúrájának, jelképeinek, iskolarendszerének, pénznemeinek, részletes megismerését.

 Az ismeretterjesztésen kívüli célunk a készségek és a képességek fejlesztése az internethasználat, az értő olvasás illetve a kommunikáció terén modern pedagógiai módszerekkel.

Továbbá cél az Európai Unió és a hazai intézményrendszer kapcsolatának, az Unió alapvető eszméinek, a környezettudatosságnak és az esélyegyenlőségnek megismertetése gyakorlati feladatokon keresztül.

A projekt a felső tagozatos évfolyamokon négy évre szól, évente kb. egy hónapot vesz igénybe. /Fontos a tartalom aktualizálása, de négy év után ismételhető./

A projekt első részében az osztályok közösen készítenek produktumot. A vetélkedőn felső tagozat minden osztályából 4 fős csapatok vehetnek részt.

Többféle nem hagyományos tanulás-módszertani technikát ötvözve a gyerekek igényihez, képességeihez igazodva sajátíthatják el tanulóink az ismereteket. A tanórán kívüli tevékenységek, RJR módszer, kooperatív technikák, projekt módszer, az IKT eszközök használata, a vetélkedő, élmény- és tevékenység-központú feldolgozást biztosítanak.