Műhelymunka


Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet műhelymunkát szervezett iskolánkban.

 

A horizontális tudásmegosztás módszertanának kialakítása – pilot

A horizontális tanulás hatékony továbbképzési forma, melynek elterjedése hozzájárulhat a köznevelési rendszer minőségének javításához és a tanulói eredményesség növeléséhez. A horizontális tanulás elterjesztésének és tudatos gyakorlata elmélyítésének céljából a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt 2. Alprojekt - 2. témájának munkatársai pilot keretében, az érdekeltek bevonásával próbálják ki a horizontális tanulás támogatását célzó eszközöket. A pilot során a résztvevők megismerhetik a horizontális tanuláshoz kapcsolódó elméleti hátteret, a benne rejlő lehetőségeket, bepillantást kapnak a nemzetközi és a hazai gyakorlatba, valamint megvitatják a projektben megszületett fejlesztési javaslatokat. A pilot résztvevői köre a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt keretében előminősített, illetve már minősített referenciaintézmények.

 A műhelyeken résztvevő pedagógusok önkéntes alapon szerveződő csoportot alkotnak és nyitottságuk, a közös gondolkodás és együttműködés, valamint a folyamatos reflexiók segítik a fejlesztő munkát.

A pilot végén az intézmények megkapják azt a módszertani segédletet, mely konkrét eszközökkel támogatja az intézmény Tanuló Szakmai Közösséggé alakulását.