Szőlő projekt

„Haleszi” vers és prózamondó verseny

  

Célja a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása. Megtalálni a sikerrel kecsegtető cselekvés lehetőségét minden gyerek számára. Alsó tagozatban a tanulási és szereplési kedv felkeltése, az emlékezet erősítése, a kreativitás fejlesztése.

Felső tagozatban megőrizni a tanulók érdeklődését a versek iránt, tanácsokkal kialakítani a versmondás technikáját, fejleszteni a részképességeket, javítani a tanulók versekhez való viszonyát.

 Célunk: szókincsbővítés, beszédkészség fejlesztése, beszédbátorságra nevelés, figyelem, önfegyelem, előadókészség, memória, esztétikai érzék fejlesztése, érzelmek kifejezése, gesztusok, mimika és művészeti kifejezőkészség megjelenítése, kulturált viselkedés kialakítása. Továbbá az alkotás örömének megmutatása.

 Az iskolások szavalóversenye, érinti a szülőket, a pedagógusokat és a gyermekeket egyaránt. Minden alkalommal köszönthettünk a kistérség iskoláiból versmondókat. Az anyanyelvi nevelés és ennek kialakítása a szülői házzal karöltve lesz eredményes.

 A szavalóversennyel egybekötött kiállítás pedig a szőlővel kapcsolatos ismeretek bővítését szolgálja.

A dekoráció közös elkészítése, a munka tanuló és tevékenység-központú, épít a tanulók együttműködésére, a kooperatív munkára. Közösségépítés, az együttműködés a cél.