Zöld projekt - Egészséghét

A Zöld projekt jó gyakorlatunk 10 éve működik. A projekt iskolai szintű beágyazódásának eredménye, hogy egyes elemeit továbbfejlesztettük. Ilyen öt éve működő elem az egészséghét.

Egészséghét szerepe

Életünk minőségét az egészségi állapotunk határozza meg. Ennek az ismeretnek a gyerekek nincsenek tudatában életkorukból adódóan. Az iskolánk nevelői ezért tartották, tartják fontosnak az egészséghét megszervezését.

Legfontosabb célunk: példaértékű mintákat ismertessünk, mutassunk meg tanulóinknak a helyes és egészséges életvitel kialakításához.

Mindenki a saját tudásával, képességeivel, élményeivel, tapasztalatával járul hozzá a közösség eredményességéhez. Mindenki megtalálja a számára megfelelő feladatot és aktív szereplőként vesz részt a folyamatban.


Tevékenységek

Június hónapban az ismeretnyújtással, a különböző programokkal, a közös tevékenykedtetéssel törekszünk az egészséges életvitel megismertetésére. Igyekszünk olyan ismereteket nyújtani, olyan képességeket fejleszteni, amelyek biztosítják a gyermekek testi-lelki egészségét. Mindezeket tevékenységközpontú foglalkozásokon valósítjuk meg.

Közös tevékenységeink során alakítjuk szemléletmódjukat: „Lelkileg is egészségesebbé válva” nyitottabbá válnak saját maguk és mások megismerésére, elfogadására.

A tevékenységek között szerepelnek előadások, kutató – gyűjtőmunka, játékos feladatok, versenyek. Minden hét elmaradhatatlan eseményei között szerepelnek a mozgásprogramok.

Zöld projekt

Célja:

Elősegíteni a 6-14 éves korosztály környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását.

A megvalósítás során arra törekszünk, hogy iskolánk valamennyi tanulója, dolgozója aktív részese legyen programunknak.

Várható eredmények:

  • A tanulókban szemléletbeli változások mennek végbe.
  • Kialakult bennük a környezetük tisztaságáért, megóvásáért érzett felelősség, tudatosság.
  • Odafigyelnek a mindennapi életvezetésükre.
  • Mind a Földdel, mind a lakosaival harmóniában tudnak élni.
  • Igényessé válnak saját környezetük esztétikumával szemben.