Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása

A pályázat harmadik eleme tanulók-szülők-pedagógusok közös programjának megvalósítása volt. Ezt mi kirándulás keretében szerveztük meg. A kirándulás programja:

Somoskő – várának bejárása, séta a Bazaltorgonához, a Petőfi – kunyhó kiállításának megtekintése. A szlovák-magyar határon áll a Somoskői vár. A középkori várból csodás kilátás nyílik a környék településeire. A várhegytől rövid séta után eljuthatunk a somoskői bazaltorgonákhoz, melyek a területen lejátszódó, egykori vulkanizmus gyönyörű bizonyítékai.

  

Szécsény – Forgách kastély, Kubinyi Ferenc Múzeum kiállításának megtekintése.

A/ A tárlatvezetés során hallottunk az épület történetéről. Kubinyi Ferenc munkásságáról. A múzeum alapításáról, gyűjtőköréről.

Megnéztük: A tárgyakba zárt múlt – Rituálék és hitvilág a bronzkorban – Vár állott… című tárlatokat. –  Rákóczi kiállítás során a - Szécsényi országgyűlés sátortáborának rekonstrukcióját és a Romhányi - ütközet makettjét.  Végül: A XIX. század végi kastélybelső női lakosztálya a kastély történetéből, hangulatából adott ízelítőt.

B/ Városnéző sétán vettünk részt a város központjában.
  

    

Hollókő

A/ Rendhagyó történelemórát hallgattunk, néztünk végig.  A fegyverbemutató közben a csaták és hősök történeteivel, haditechnikai fortélyokkal ismerkedtünk meg. A szokások és törvények, erkölcsi normák és hiedelmek ismertetése tette teljessé a bemutatott korszakot.

B/ A gyerekek ostromjátékon vehettek részt.

C/ Sétát tettünk a vár körül, és az Ófaluban.

A kirándulás költségeit a pályázat segítségével fedeztük. 30 fő tanuló, 5 fő szülő, és 4 fő kolléga vett részt.

  

                                                                                          

                                                                       Ábrahám Tünde

                                                                       A pályázat felelőse

 

Tehetségpont

A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlősi tagintézménye Regisztrált Tehetségpontként működik.

Az alapítás dátuma: 2012.01.19.

Intézményünk minden egységében inkluzív nevelést valósítunk meg. Teljes körű az SNI és HH/HHH integráció.

Iskolánk, 2014. június 5-én „Minősített referenciaintézmény” címet nyerte. Referencia területünk: ÖKOISKOLAI/- óvodai, egyéb környezetpedagógia program alapján dolgozó intézmény.

A tehetséggondozás kiemelt feladatként szerepel pedagógiai programunkban, éves munkatervünkben. Az utóbbi években folyamatosan végeztünk tehetséggondozást, beleértve a nyilvánosság előtti rendszeres fellépéseket, valamint a különböző versenyeken való eredményes részvételeket.

Elsősorban a településünkön belül végzünk tehetséggondozást. Különösen igaz ez a művészeti nevelés vonatkozásában. (A Laurusz Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel működünk együtt évek óta.)

A környezettudatosságra, a helyi identitás erősítésére, a természeti környezet és a kulturális értékek harmóniájának elérésére törekvésünk kapcsán, részt vállalunk a nemzetközi "Székelykapuk-Zöldkapuk" pályázat tevékenységeiben. (A környezeti problémák mellett a hagyományok ápolásának és a közösségi lét megélésének fontosságára egyaránt hangsúlyt helyezünk. )A "Székelykapuk-Zöldkapuk" pályázat kapcsán mentorálási feladatokat lát el intézményünk a kistérség iskoláiban.

Kistérségi szinten szerveztünk bemutató foglalkozásokat a "Jó gyakorlataink" megismertetése érdekében.

Több éve szervezzük a"Haleszi" vers- és prózamondó versenyt, a kistérség iskoláinak részvételével. A projekt lehetőséget biztosít az irodalom iránt érdeklődő tanulók fejlesztésére, a versenyhelyzet biztosítására.  E program, kapcsolódó eleme a helyi hagyományaink gyűjtése, tanulóinkkal való megismertetése. Továbbá a külső kapcsolataink ápolása, fejlesztése.

Történelem és Hon és népismeret tantárgyak keretében szervezett megyei és országos versenyeken iskolánk tanulói eredményesen vesznek részt.

Büszkék vagyunk az egyénre, személyre szabott fejlesztési lehetőségek kihasználására.

A munkánk fontos eleme, a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel.

Tehetségek irányítása a megfelelő középiskola felé.

Korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása.            

E tanév során, a hagyományos feladatainkon túl, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetség által kiírt pályázatokon is részt vettünk, illetve a pályázat megvalósítása folyamatban van.

  •   Két pedagógus vett részt továbbképzésen:

„A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása” témában.

  •   Tehetségfejlesztéssel foglalkozó műhelymunkán egy fő pedagógus vett részt:
„Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal és informatikával” témában.
  •   Jelenleg: a „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek támogatása” című pályázat megvalósítása folyik.

E pályázat kapcsán: versenyfelkészítő szakkört szervezünk történelem és hon és népismeret tantárgyakból, valamint kirándulást, múzeumlátogatást szervezünk.

A Versenyfelkészítő szakkör tagjai, e tanévben. 2014/15.


A Tápiószelei Blaskovich Múzeumban jártunk.