Tehetségpont

A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlősi tagintézménye Regisztrált Tehetségpontként működik.

Az alapítás dátuma: 2012.01.19.

Intézményünk minden egységében inkluzív nevelést valósítunk meg. Teljes körű az SNI és HH/HHH integráció.

Iskolánk, 2014. június 5-én „Minősített referenciaintézmény” címet nyerte. Referencia területünk: ÖKOISKOLAI/- óvodai, egyéb környezetpedagógia program alapján dolgozó intézmény.

A tehetséggondozás kiemelt feladatként szerepel pedagógiai programunkban, éves munkatervünkben. Az utóbbi években folyamatosan végeztünk tehetséggondozást, beleértve a nyilvánosság előtti rendszeres fellépéseket, valamint a különböző versenyeken való eredményes részvételeket.

Elsősorban a településünkön belül végzünk tehetséggondozást. Különösen igaz ez a művészeti nevelés vonatkozásában. (A Laurusz Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel működünk együtt évek óta.)

A környezettudatosságra, a helyi identitás erősítésére, a természeti környezet és a kulturális értékek harmóniájának elérésére törekvésünk kapcsán, részt vállalunk a nemzetközi "Székelykapuk-Zöldkapuk" pályázat tevékenységeiben. (A környezeti problémák mellett a hagyományok ápolásának és a közösségi lét megélésének fontosságára egyaránt hangsúlyt helyezünk. )A "Székelykapuk-Zöldkapuk" pályázat kapcsán mentorálási feladatokat lát el intézményünk a kistérség iskoláiban.

Kistérségi szinten szerveztünk bemutató foglalkozásokat a "Jó gyakorlataink" megismertetése érdekében.

Több éve szervezzük a"Haleszi" vers- és prózamondó versenyt, a kistérség iskoláinak részvételével. A projekt lehetőséget biztosít az irodalom iránt érdeklődő tanulók fejlesztésére, a versenyhelyzet biztosítására.  E program, kapcsolódó eleme a helyi hagyományaink gyűjtése, tanulóinkkal való megismertetése. Továbbá a külső kapcsolataink ápolása, fejlesztése.

Történelem és Hon és népismeret tantárgyak keretében szervezett megyei és országos versenyeken iskolánk tanulói eredményesen vesznek részt.

Büszkék vagyunk az egyénre, személyre szabott fejlesztési lehetőségek kihasználására.

A munkánk fontos eleme, a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel.

Tehetségek irányítása a megfelelő középiskola felé.

Korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása.            

E tanév során, a hagyományos feladatainkon túl, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetség által kiírt pályázatokon is részt vettünk, illetve a pályázat megvalósítása folyamatban van.

  •   Két pedagógus vett részt továbbképzésen:

„A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása” témában.

  •   Tehetségfejlesztéssel foglalkozó műhelymunkán egy fő pedagógus vett részt:
„Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal és informatikával” témában.
  •   Jelenleg: a „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek támogatása” című pályázat megvalósítása folyik.

E pályázat kapcsán: versenyfelkészítő szakkört szervezünk történelem és hon és népismeret tantárgyakból, valamint kirándulást, múzeumlátogatást szervezünk.

A Versenyfelkészítő szakkör tagjai, e tanévben. 2014/15.


A Tápiószelei Blaskovich Múzeumban jártunk.