Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős–Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
                                              "NEM TI VÁLASZTOTTATOK ENGEM, HANEM ÉN VÁLASZTOTTALAK TITEKET..."

trianon1 

1920. június 4.
Az I. Világháborút lezáró békediktátum 100. évfordulóján emlékezünk. Gondolunk arra a küzdelemre, amely az országunk fennmaradásáért zajlott. Gondolunk az elcsatolt területeken élő magyarokra. Reménykedünk, hogy a határtalanul pályázat kirándulásai, a történelmi Magyarország területén erősítik diákjainkban az összetartozást, a magyarság tudatot.
Az emlékezés kapcsán szeretnénk, ha megtekintenétek a következő videót: Mese Trianonról gyerekeknek és meghallgatnátok a Csík zenekar Hazám, hazám című dalát.

trianon2

marc15

a Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás és Farmosi Református Egyházközség fenntartásában működő Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 1. osztályaiba.

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozásról szóló 7/2020.(III.25.) EMMI határozat értelmében értesítjük a tisztelt szülőket, törvényes képviselőket, hogy iskolánk 1. osztályaiba a rendkívüli körülmények miatt az alábbi módon történik a beiratkozás:
ONLINE, az e-KRÉTA rendszeren keresztül a következő linken érhető el: https://eugyintezes.e-kreta.hu/
A kitöltési útmutató https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
linken található. A KRÉTA videója, amely segítséget nyújt a beiratkozáshoz: https://youtu.be/N4uXSDBvj8M

Probléma esetén munkanapokon 9:00-12:00 óra között intézményünk telefonszámán (53/585-538) kérjen tájékoztatást!
A BEIRATKOZÁS IDEJE: 2020. ÁPRILIS 06-19.
A beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat a személyes találkozás alkalmával hozzák magukkal, melynek időpontjáról a későbbiekben a honlapunkon (http://tapiorefisk.hu/ ) tájékozódhatnak.
Az igazgató 2020. április 27-ig dönt, és utána írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt a felvételi eljárás eredményéről.

Szegedi György sk.
igazgató

 

 

Tájékoztató a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

A veszélyhelyzetre tekintettel – az elmúlt években kialakult gyakorlattól eltérően – az óvodai és iskolai beiratkozás rendjében változások történtek. A 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló eljárásrendet az Emberi Erőforrások Minisztere 7/2020. (III.25.) EMMI határozata tartalmazza.

  1. Óvodai beiratkozás

A kötelező felvételt biztosító óvoda- szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

Az óvoda erről a döntésről értesíteni fogja a szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

  1. Általános iskolai beiratkozás

A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

Kérem a Tisztelt Szülőket tájékoztatóm tudomásulvételére!

Tápiószőlős, 2020. március 31.

                                                                                         Szegedi György
                                                                                            igazgató