Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős–Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
                                              "NEM TI VÁLASZTOTTATOK ENGEM, HANEM ÉN VÁLASZTOTTALAK TITEKET..."

Tájékoztató a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

A veszélyhelyzetre tekintettel – az elmúlt években kialakult gyakorlattól eltérően – az óvodai és iskolai beiratkozás rendjében változások történtek. A 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló eljárásrendet az Emberi Erőforrások Minisztere 7/2020. (III.25.) EMMI határozata tartalmazza.

  1. Óvodai beiratkozás

A kötelező felvételt biztosító óvoda- szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

Az óvoda erről a döntésről értesíteni fogja a szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

  1. Általános iskolai beiratkozás

A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

Kérem a Tisztelt Szülőket tájékoztatóm tudomásulvételére!

Tápiószőlős, 2020. március 31.

                                                                                         Szegedi György
                                                                                            igazgató