Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős–Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
                                              "NEM TI VÁLASZTOTTATOK ENGEM, HANEM ÉN VÁLASZTOTTALAK TITEKET..."

BESZÁMOLÓ

A PROJEKT CÍME: „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”
IDŐPONT: 2019. november 13. szerda
HELYSZÍN:

Nagykőrösi Református Egyházközség Gyülekezeti terme

2750 Nagykőrös, Szolnoki u. 2.

TÁRGY: Workshop
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben” című projekt keretén belül workshop rendezvényt tartott 2019. november 13-án a Nagykőrösi Református Egyház gyülekezeti termében. A regisztrációs pultnál megtörtént az érkező vendégek fogadása, regisztrációja.

A helyi sajtóirodából érkező újságíró interjút készített a rendezvényt adó Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatójával, Dr Szenczi Árpád Úrral.

A rendezvényen megjelentek:

-          A Nagykőrösi Egyházközség részéről Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök úr, s a hivatal gazdasági munkatársa Cserei Judit asszony

-          Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatója, Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató asszony

-          A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Szegedi György úr, Tanács Edit igazgatóhelyettes asszony

-          A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Vas János Zoltán úr

-          A rendezvényt szervező Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Dr Szenczi Árpád úr, Kósa Zoltánné igazgatóhelyettes asszony, Debreczeni János igazgatóhelyettes úr

-          A projektet megvalósító pedagógusok, rendszergazdák, segítő munkatársak

-          Németh Antal projektmenedzser úr

-          a DPMK képviseletében Sápi Anikó digitális mentor

-          a Domini Cani Kft. ügyvezető igazgatója Bángi-Magyar Attila úr és munkatársa Csilléri Edit asszony

Köszöntés: A Nagykőrösi Református Egyházközség részéről Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök úr köszöntötte a vendégeket. Kifejezte örömét, hogy ismét ide látogattak a szakmai megvalósítók. Hasznos, tartalmas együttlétet kívánt.

Megnyitó: Dr Szenczi Árpád, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója megnyitotta a rendezvényt. Elmondta, hogy fontosnak tartja a tudás és technológia összekapcsolását. Örömmel látja, hogy a beszerzésre került eszközök és a digitális módszertan a tanítványaink javára van. Sok erőt kívánt a pedagógusoknak a hétköznapokra és szakmai feltöltődést mindannyiuknak a délután folyamán.

Bemutatók

  1. Lebbenszki Andrea matematika-kémia szakos szakmai megvalósító az újonnan alkalmazott digitális módszertan, digitális eszközök tanórai alkalmazását mutatta be.                                    
  2. Ronkó Antal tanító-informatika szakos pedagógus az Eruditio Oktatási Zrt. szervezésében a „LEGO WeDo robotok alkalmazása az élményalapú tanulás során az alsó tagozaton” című, akkreditált 30 órás továbbképzésen vett részt. A WeDo robotok iskolai bevetéséről tartott bemutatót. A vendégek nagyon élvezték a bemutatókat.

A reflexió, a hozzászólás lehetőségével éltek a résztvevők. A látottakhoz, az elhangzottakhoz hozzászólva megerősítették, hogy munkájuknak része lett a digitális módszertan.

A kávészünetben felfrissültek a résztvevők a terített asztal mellett. Jó alkalom volt ez a beszélgetésre, a tapasztalataik megosztására.

Előadások:

  1. Digitális bevándorlók, digitális bennszülöttek -A digitális fejlődés életünk, kultúránk számos területére hat, átalakítja, új lehetőségeket teremt. A digitálissá váló világ formálja szokásainkat, alakítja viselkedésünket.

     Előadó: Sápi Anikó DPMK digitális mentora

  1. Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő előadás gyakorlati bemutatóval- Közösségi oldalak használata, előnyök és buktatók

SaferInternet Plus: EU által támogatott program. 2009 óta Magyarországon

Célja: minél szélesebb körben mutassa be az Internet határtalan lehetőségeit, illetve a felhasználókra leselkedő veszélyek elkerülésének hatékony és egyszerű eszközeit.

       Előadó: Sápi Anikó DPMK digitális mentora

A reflexió, a hozzászólás lehetőségével éltek a résztvevők. Elmondták, hogy valóban mindennapi élő feladat hárul a pedagógusokra ezen a téren is. Köszönték, hogy segítette az előadó a tájékozottságuk bővítését. A témakör körüljárása javasolt nevelőtestületi ülésen is és szülői értekezleteken is. A digitális módszertan bevezetése körüli tapasztalatok megosztására is sor került a szakmai megvalósítók és az előadó között. Az azonos tantárgyakat tanító kollégák között is tapasztalatcsere történt.

A kávészünetben a meghívottak vendéglátásban részesültek.

           Prezentáció: A Projektben a mentorálás, a pedagógiai módszertani csomagok beválásvizsgálata, horizontális követelmények mérése és a folyamatok minőségbiztosítása alfeladatokat a Domini Cani Kft. látja el. Bángi-Magyar Attila úr felszólalásában bemutatkozott. Elmondta, hogy a szakmai megvalósítók mentorálása során a mentori feladatokat ellátó szakértők/szaktanácsadók gyűjtik a megvalósítók pozitív és negatív projekttapasztalatait. A mentorálás fő célkitűzése a pozitív élmények erősítése, a negatív tapasztalatok megoldása.

           Záró rész: Köszönet hangzott el a helyszínt biztosító Nagykőrösi Református Egyházközségnek a helyszín biztosításáért, az Edu-Cate rendezvényszervezőnek a lebonyolításhoz nyújtott segítségéért. A Projekt szakmai vezetőjének útrabocsátó szavai: ,,Kívánom, hogy a tanév során az együtt végzett munka összekovácsoljon egy közösséggé mindannyiunkat a közös célok érdekében. S hogy a munkatársi közösség együttgondolkodásában mindenki megerősödhessen abban, hogy jó úton van a digitalizáció folyamatában. Kérem, hogy kötetlen beszélgetés formájában még legyenek együtt. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.”

Kötetlen beszélgetés keretében valósult meg a pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása.

Bartáné Járó Anita
szakmai vezető