Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős–Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
                                              "NEM TI VÁLASZTOTTATOK ENGEM, HANEM ÉN VÁLASZTOTTALAK TITEKET..."

Beszámoló

a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda által szervezett digitális

workshop rendezvényről – 2020. 05. 13.
VEKOP-7.3.3-17-2017-00004
Egyenlő eséllyel a digitális környezetben

A rendezvényen a konzorcium mind a 4 iskolájának pályázatban résztvevő pedagógusai, rendszergazdái és vezetői vettek részt, ahogyan a mentorok és a meghívott előadók is. 

Köszöntőjében Bartáné Járó Anita szakmai vezető üdvözölte a résztvevőket, és kiemelte, hogy számunkra, a jelenlegi helyzetben nagyon nagy segítség, hogy a pályázat részeként több, sok-sok órás digitális oktatáshoz köthető továbbképzésen vettünk részt.

A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda részéről Vas János Zoltán igazgató úr nyitotta meg a workshopot. Hangsúlyozta, hogy a pályázat célja és kivitelezése az elmúlt 2 hónapban igazán aktuálissá vált, majd néhány előremutató következtetését is megosztotta a hallgatókkal.

Elsőként Göcs László mérnök informatikus, informatika tanár, PhD hallgató, informatikai igazságügyi szakértő gondolatébresztő Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi  jogérvényesítést elősegítő előadását hallgattuk meg. Az egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a kényelem oltárán feláldozzuk az adataink biztonságát. Gyakorlati tanácsokkal segítette ennek elkerülését. Felhívta a figyelmet a pedagógusok felelősségére diákjaik körében.

Ezt követően a projekt DPMK digitálismentora, Sápi Anikó  szaktanácsadó előadása a Reálisan digitálisan avagy hasznosítható tartalmak a tanórán előadása következett, melyben az infografika kapott jelentős hangsúlyt, végül pedig számos online felület került bemutatásra, a távoktatást segítendő.

Harmadik előadóként Mákos Annamária következett, aki a projektben szakmai  megvalósítóként és digitális pedagógiai módszertani asszisztensként vesz részt. Elhangzottak a megvalósítás során eddig felmerült problémák, és jó gyakorlatként az ezekre bevált megoldások. Valamint egy fontos, még megoldásra váró probléma, hogy az elmúlt 2 hónap tapasztalatai alapján a digitális bennszülöttként emlegetett generációnál sokkal jobban teljesít a digitális bennszülöttként emlegetett. Az utóbbira magyarázat lehet a pedagógusok elhivatottsága. Az előzőre pedig még keressük az okokat és a megoldást.

Mákos Annamária
digitális módszertani asszisztens

 

Workshop c 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEKOP 7-3.3-17-2017-00004

,,Egyenlő eséllyel a digitális környezetben”

Szakmai tapasztalatok az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézményében


A természettudományok területén kiemelten sok lehetőséget kínál a VEKOP 7.3.3. pályázat keretében egész évben végzett továbbképzésünk. A mi csoportunkban biológia, kémia, informatika és földrajz szakos kollégákkal hétről hétre fejlesztettük egymást mentorunk Csaláné Böngyik Edit maximális támogatásával. Számos olyan lehetőséget ismerhettünk meg, amelyet azután a mindennapokba be is tudtunk építeni. A videórészletek ezekbe a gyakorlati megvalósulásokba engednek betekintést. A Geogebra, Redmenta, Quizizz, Quizlet, Kahoot, MolView, Clasmaker, Poly google, Podcast, Sutori csak néhányat említve abból a módszertárból, amelyet most már napi szinten tudunk alkalmazni és a veszélyhelyzet alatt erre az ismeretre támaszkodva folytatni tudtuk a minőségi oktatást.

A részletes beszámolók,  videórészletek és fotók az alábbi linken érhetők el:

http://www.ajrg.hu/node/619

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A PROJEKT CÍME: „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”
IDŐPONT: 2020. január 15. (szerda)
HELYSZÍN: Községi Faluház Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.
TÁRGY: Workshop - Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

 

Cél: Pedagógusok közötti tapasztalatcsere az újonnan alkalmazott digitális pedagógiai módszertanról, digitális szemléletformálás

A tevékenységbe bevont célcsoport:szakmai megvalósítók, igazgatók, rendszergazdák, projektmenedzsment tagjai

A megvalósult szakmai feladat leírása, értékelése, tapasztalatok:

A workshop helyszíne – Az iskolaépület melletti községháza elhelyezkedése könnyű megközelíthetőségű helyszín. Az iskola rendezvényeinek gyakran ad otthont. Elegendő parkolási lehetőség volt a közelben. Tágas méretű teremben zajlott az esemény, a megfelelő számú ülőhely biztosított volt. A teremben kialakításra került a kerekasztal-beszélgetéshez szükséges tér is. A tiszta környezetben a fűtés, szellőzés maradéktalanul megvalósult. Rendelkezésre állt a megfelelő technikai felszereltség: a pulpitus, hangtechnikai eszközök: hangosító berendezés, vizuáltechnikai eszközök: projektor, vetítővászon, laptop, a kommunikációs infrastruktúra: telefon, internetkapcsolat. A teremben működött a ruhatár és a regisztrációs pult.

 

A workshop sikerét biztosító catering szolgáltatás magas színvonalon biztosította az ételt, italt.

           A regisztrációs pultnál megtörtént az érkező vendégek fogadása, regisztrációja.

Meghívott vendégek száma: 50 fő

Megjelent vendégek száma: 44 fő

A szakmai délután levezetője Bartáné Járó Anita. A vetítővásznon az Európai Unió arculatát mutató logó volt látható az alapdián, végig a rendezvény során.

A program kezdetén Bartáné Járó Anita üdvözölte a megjelent vendégeket.

-        Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgató asszonyát, Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató asszonyt.

-        A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Szegedi György urat, Tanács Edit igazgatóhelyettes asszonyt.

-        A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Vas János Zoltán urat.

-        Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Dr Szenczi Árpád urat, Kósa Zoltánné igazgatóhelyettes asszonyt, Debreczeni János igazgatóhelyettes urat.

-        A projektet megvalósító pedagógusokat, rendszergazdákat, segítő munkatársakat

-        Németh Antal projektmenedzser urat

-        a DPMK képviseletében Sápi Anikó digitális mentort

-        a Domini Cani Kft. ügyvezető igazgatóját Bángi-Magyar Attila urat és munkatársát Csilléri Edit asszonyt

-        Reményi László internetbiztonsági előadó urat

-        Somogyi Ágnest, a projekt gazdasági vezetőjét

 

Köszöntés, megnyitó:

Szegedi György, a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvodaigazgatója megnyitotta a rendezvényt. Igazgató úr bemutatta az iskola sokszínűségét, terveit. Sok erőt kívánt a pedagógusoknak a hétköznapokra és szakmai feltöltődést kívánt mindannyiuknak a délután folyamán.

A szakmai nap programjában szerepeltek az előadások, az újonnan alkalmazott digitális módszertanok, digitális eszközök tanórai alkalmazásának bemutatása, a Word Café módszerrel történő digitális módszertannal, digitális eszközökkel kapcsolatos tapasztalatátadás. A tervezett programpontok, tevékenységek magas színvonalon valósultak meg.

A World Café módszert bemutatta és a menetrendjét ismertette Bángi-Magyar Attila szakértő pedagógus. A World Café együttes gondolkodási- és beszélgetési módszer. A résztvevők megosztják egymással érzéseiket, gondolataikat, céljaikat, ötleteiket. Minden változás kulcspontja az elköteleződés a változás iránya és célja mellett. Az elköteleződés faktorai a bizalom és az egyetértés. E kettő csak akkor jöhet létre, ha a szervezeti keretekbőlkilépve, kötetlen és rugalmas térben tudnak az érdekeltek egymás szempontjaihoz közeledni. A közeledés megértésen keresztül történik - a megértés pedig a dialógusban formálódik. Így erősödik a bizalom is, amely áttör az egyes emberek fejében lévő - a változással szemben táplált - gátakon is.A pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása, a World Café tapasztalatainak összefoglalása rendkívül tartalmas formában valósult meg a rendezvényen.

Az 1. előadás Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő előadás volt, melyet Merényi László előadó tartott. Az interaktív, gyakorlatias előadás hasznos, figyelemfelhívó tartalmával elgondolkodtató volt és még inkább felhívta a figyelmet a pedagógusok felelősségére e témakörben.

A 2. előadás áttekintés volt a projektben történtekről. Bartáné Járó Anita, a projekt szakmai vezetője beszámolójában ismertette a további feladatokat is.

Ezt követően bemutatókra került sor. Az újonnan alkalmazott digitális módszertanok, digitális eszközök tanórai alkalmazásának bemutatása gyakorlati tapasztalatokkal gazdagította a résztvevőket.

Az intézmény a projekt megvalósítására, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését végzi a mindennapokban.

1. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton

A módszertani csomag megvalósítását 3 fő matematikát oktató tanító szakos pedagógus végzi.

2. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósítását 1 fő matematikát oktató tanár végzi.

3. Tankockák a természettudományos megismerés támogatására felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósítását 2 fő természettudományos tanár végzi.

A szakmai megvalósító pedagógusok az újonnan alkalmazott digitális módszertan, digitális eszközök tanórai alkalmazását mutatták be alsó és felső tagozaton.                                    

A reflexió, a hozzászólás lehetőségével éltek a résztvevők. A látottakhoz, az elhangzottakhoz hozzászólva megerősítették, hogy munkájuknak része lett a digitális módszertan. Elmondták, hogy valóban mindennapi élő feladat hárul a pedagógusokra ezen a téren is. Köszönték, hogy segítette az előadó a tájékozottságuk bővítését. A témakör körüljárása javasolt nevelőtestületi ülésen is és szülői értekezleteken is. A digitális módszertan bevezetése körüli tapasztalatok megosztására a Word Café keretén belül került sor a szakmai megvalósítók között.

Kötetlen beszélgetés keretében a pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása folytatódott. A rendezvény bezárása megtörtént a Jelenléti ívek és az Elégedettségmérő kérdőívek összegyűjtésével, a teremrend helyreállításával.

Köszönet a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvodaigazgatójának és a segítő munkatársaknak, hogy a rendezvény létrejöhetett, s köszönet az Educate rendezvényszervezőnek a lebonyolításhoz nyújtott segítségéért.

        Bartáné Járó Anita

           szakmai vezető

                

BESZÁMOLÓ
A PROJEKT CÍME: „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”
IDŐPONT: 2019. november 13. szerda
HELYSZÍN:

Nagykőrösi Református Egyházközség Gyülekezeti terme

2750 Nagykőrös, Szolnoki u. 2.

TÁRGY: Workshop
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: VEKOP-7.3.3-17-2017-00004
 
Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben” című projekt keretén belül workshop rendezvényt tartott 2019. november 13-án a Nagykőrösi Református Egyház gyülekezeti termében. A regisztrációs pultnál megtörtént az érkező vendégek fogadása, regisztrációja.
A helyi sajtóirodából érkező újságíró interjút készített a rendezvényt adó Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatójával, Dr Szenczi Árpád Úrral.
A rendezvényen megjelentek:
-          A Nagykőrösi Egyházközség részéről Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök úr, s a hivatal gazdasági munkatársa Cserei Judit asszony
-          Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatója, Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató asszony
-          A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Szegedi György úr, Tanács Edit igazgatóhelyettes asszony
-          A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Vas János Zoltán úr
-          A rendezvényt szervező Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Dr Szenczi Árpád úr, Kósa Zoltánné igazgatóhelyettes asszony, Debreczeni János igazgatóhelyettes úr
-          A projektet megvalósító pedagógusok, rendszergazdák, segítő munkatársak
-          Németh Antal projektmenedzser úr
-          a DPMK képviseletében Sápi Anikó digitális mentor
-          a Domini Cani Kft. ügyvezető igazgatója Bángi-Magyar Attila úr és munkatársa Csilléri Edit asszony
 
Köszöntés: A Nagykőrösi Református Egyházközség részéről Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök úr köszöntötte a vendégeket. Kifejezte örömét, hogy ismét ide látogattak a szakmai megvalósítók. Hasznos, tartalmas együttlétet kívánt.
Megnyitó: Dr Szenczi Árpád, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója megnyitotta a rendezvényt. Elmondta, hogy fontosnak tartja a tudás és technológia összekapcsolását. Örömmel látja, hogy a beszerzésre került eszközök és a digitális módszertan a tanítványaink javára van. Sok erőt kívánt a pedagógusoknak a hétköznapokra és szakmai feltöltődést mindannyiuknak a délután folyamán.
Bemutatók
  1. Lebbenszki Andrea matematika-kémia szakos szakmai megvalósító az újonnan alkalmazott digitális módszertan, digitális eszközök tanórai alkalmazását mutatta be.                                    
  2. Ronkó Antal tanító-informatika szakos pedagógus az Eruditio Oktatási Zrt. szervezésében a „LEGO WeDo robotok alkalmazása az élményalapú tanulás során az alsó tagozaton” című, akkreditált 30 órás továbbképzésen vett részt. A WeDo robotok iskolai bevetéséről tartott bemutatót. A vendégek nagyon élvezték a bemutatókat.
A reflexió, a hozzászólás lehetőségével éltek a résztvevők. A látottakhoz, az elhangzottakhoz hozzászólva megerősítették, hogy munkájuknak része lett a digitális módszertan.
A kávészünetben felfrissültek a résztvevők a terített asztal mellett. Jó alkalom volt ez a beszélgetésre, a tapasztalataik megosztására.
Előadások:
  1. Digitális bevándorlók, digitális bennszülöttek -A digitális fejlődés életünk, kultúránk számos területére hat, átalakítja, új lehetőségeket teremt. A digitálissá váló világ formálja szokásainkat, alakítja viselkedésünket.
     Előadó: Sápi Anikó DPMK digitális mentora
  1. Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő előadás gyakorlati bemutatóval- Közösségi oldalak használata, előnyök és buktatók
SaferInternet Plus: EU által támogatott program. 2009 óta Magyarországon
Célja: minél szélesebb körben mutassa be az Internet határtalan lehetőségeit, illetve a felhasználókra leselkedő veszélyek elkerülésének hatékony és egyszerű eszközeit.
       Előadó: Sápi Anikó DPMK digitális mentora
A reflexió, a hozzászólás lehetőségével éltek a résztvevők. Elmondták, hogy valóban mindennapi élő feladat hárul a pedagógusokra ezen a téren is. Köszönték, hogy segítette az előadó a tájékozottságuk bővítését. A témakör körüljárása javasolt nevelőtestületi ülésen is és szülői értekezleteken is. A digitális módszertan bevezetése körüli tapasztalatok megosztására is sor került a szakmai megvalósítók és az előadó között. Az azonos tantárgyakat tanító kollégák között is tapasztalatcsere történt.
A kávészünetben a meghívottak vendéglátásban részesültek.
           Prezentáció: A Projektben a mentorálás, a pedagógiai módszertani csomagok beválásvizsgálata, horizontális követelmények mérése és a folyamatok minőségbiztosítása alfeladatokat a Domini Cani Kft. látja el. Bángi-Magyar Attila úr felszólalásában bemutatkozott. Elmondta, hogy a szakmai megvalósítók mentorálása során a mentori feladatokat ellátó szakértők/szaktanácsadók gyűjtik a megvalósítók pozitív és negatív projekttapasztalatait. A mentorálás fő célkitűzése a pozitív élmények erősítése, a negatív tapasztalatok megoldása.
           Záró rész: Köszönet hangzott el a helyszínt biztosító Nagykőrösi Református Egyházközségnek a helyszín biztosításáért, az Edu-Cate rendezvényszervezőnek a lebonyolításhoz nyújtott segítségéért. A Projekt szakmai vezetőjének útrabocsátó szavai: ,,Kívánom, hogy a tanév során az együtt végzett munka összekovácsoljon egy közösséggé mindannyiunkat a közös célok érdekében. S hogy a munkatársi közösség együttgondolkodásában mindenki megerősödhessen abban, hogy jó úton van a digitalizáció folyamatában. Kérem, hogy kötetlen beszélgetés formájában még legyenek együtt. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.”
Kötetlen beszélgetés keretében valósult meg a pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása.
 Bartáné Járó Anita
szakmai vezető