Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős–Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
                                              "NEM TI VÁLASZTOTTATOK ENGEM, HANEM ÉN VÁLASZTOTTALAK TITEKET..."

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A programot azonosító adatok
A PROJEKT CÍME: „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: VEKOP-7.3.3-17-2017-00004
IDŐPONT: 2020. november 11.
SZERVEZŐ:

Arany János Református Általános Iskola

2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.

TÁRGY: workshop

2020. november 11-én 13.30 órai kezdettel a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben” elnevezésű projekt keretében workshop rendezvény valósult meg a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskolában.

A rendezvény a COVID-19 vírus miatt kiadott miniszteri rendelkezés előírásai szerint került megszervezésre és lebonyolításra.

Cél a workshop alkalmával az iskolai keretek között megvalósuló digitális kultúra fejlesztési lehetőségeinek bemutatása, bemutató órák, jó gyakorlatok, a beszerzett eszközök bemutatása a meghívottaknak. További célként megvalósult az internetbiztonság és jogérvényesítés elősegítő előadás.

A tevékenységbe bevont célcsoport: szakmai megvalósítók, tanítók, tanárok, igazgatók

A szakmai délután programjának leírása:

A megfelelő digitális tanterem és eszközállomány biztosított volt a rendezvényhez. A projekt arculati elemeinek kivetítő segítségével történő megjelentetése folyamatos volt. A rendezvényt 14:00 órakor Dr Szenczi Árpád igazgató úr nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy a folyamatos informatikai technikai fejlesztés elengedhetetlen. Beszámolt arról, hogy e tanévben tovább bővült egy minden igényt kielégítő modern informatika teremmel az iskola. Az új szaktanterem 25 munkaállomással, nagyméretű kijelzővel került átadásra. Továbbá 15 új tablet áll az első osztályosok rendelkezésére a digitális módszertan zavartalan megvalósításához.

A szakmai megnyitót követően az internetbiztonság aktuális kérdéseiről hallhattunk előadást. Előadó: Göcs László -igazságügyi informatikai szakértő, informatika tanár, mérnök informatikus, Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar munkatársa.

A következő előadás a Mitől válik be egy digitális módszertani programcsomag? témakört érintette, a Domini Cani Kft. részéről, Bángi-Magyar Attila-minőségbiztosítási szakértő, mentor; Csilléry Edit- szociológus, pedagógus közreműködésével.

Ezt követően Csapó Irma Rebeka pedagógus tartott digitális eszközökkel támogatott bemutatóórát egy 6. osztály bevonásával.

Az óra témája: Vizek, vízpartok. Vízparti fák

Az óra didaktikai feladatai: megfigyelés, rendszerezés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés. Összegzésében megállapította, hogy a technológiai eszközök hatékonyabbá tehetik a természetismeret tanítását; a természettudományos megismerés folyamatában (megfigyelés, kísérlet, mérés) eszközként használt digitális eszközök hatékonyabbá tehetik az ismeretszerzést, feldolgozást, alkalmazást, rögzítést, de nem adhatnak többet, mint maga az élő természetes környezet.

Ezután Bélteki Lajosné tartott digitális eszközökkel támogatott bemutatóórát egy 5. évfolyamos osztály bevonásával, akik már alsó tagozaton megismerkedtek a tabletek és interaktív tábla használatával.

Tantárgy: Matematika. Az óra típusa: Rendszerező, összefoglaló óra

Az óra témája: Az összeadás, kivonás, szorzás, osztás gyakorlása a természetes számok körében. Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. Mértékegységek átváltása.

Az óra cél- és feladatrendszere: A tanulók motiválása a digitális eszközök használatával. A digitális eszközök lehetőségeinek kihasználása, új feladattípusok használata. A tanulók felkészítése a témazáró felmérésre.

Fejlesztési feladatok: Számolási rutin fejlesztése. Helyes következtetési sémák kialakítására való képesség fejlesztése. A matematikai fogalmak megértése, használata. A feladatmegoldás megtervezése, indoklása a felismert szabályok alapján.

A bemutató órákon a szakmai megvalósító pedagógusok demonstrálták a megjelenteknek az újonnan         alkalmazott digitális módszertant, a digitális eszközök tanórai alkalmazását. Tanítási órájukban változatosan jelent meg a digitális kompetencia. A pedagógus online feladatkészítő tevékenységéről kaptunk képet –Tankocka többféle feladattípus-, továbbá láthattuk, hogy a tanulók tanulási folyamatba illeszkedően hogyan képesek ők maguk digitális kompetenciájuknak megfelelően tankockákat létrehozni a tableteken.

A két bemutatóóra után a tapasztalatok megbeszélésére, megosztására került sor.

Összességében: A workshop rendezvény biztosította a pedagógusok szemléletformáló attitűdváltásának bemutatását, megerősítését. A digitális módszertani csomag alkalmazásának tapasztalati átadására megteremtődött a lehetőség. A résztvevők betekintést kaptak arról, hogy a beszerzésre került eszközök funkcionálisan jelen vannak a tanítás-tanulás folyamatában.

Nagykőrös, 2020. november 11.

A beszámolót lejegyezte: Bartáné Járó Anita szakmai vezető

Beszámoló

a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda által szervezett digitális

workshop rendezvényről – 2020. 05. 13.
VEKOP-7.3.3-17-2017-00004
Egyenlő eséllyel a digitális környezetben

A rendezvényen a konzorcium mind a 4 iskolájának pályázatban résztvevő pedagógusai, rendszergazdái és vezetői vettek részt, ahogyan a mentorok és a meghívott előadók is. 

Köszöntőjében Bartáné Járó Anita szakmai vezető üdvözölte a résztvevőket, és kiemelte, hogy számunkra, a jelenlegi helyzetben nagyon nagy segítség, hogy a pályázat részeként több, sok-sok órás digitális oktatáshoz köthető továbbképzésen vettünk részt.

A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda részéről Vas János Zoltán igazgató úr nyitotta meg a workshopot. Hangsúlyozta, hogy a pályázat célja és kivitelezése az elmúlt 2 hónapban igazán aktuálissá vált, majd néhány előremutató következtetését is megosztotta a hallgatókkal.

Elsőként Göcs László mérnök informatikus, informatika tanár, PhD hallgató, informatikai igazságügyi szakértő gondolatébresztő Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi  jogérvényesítést elősegítő előadását hallgattuk meg. Az egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a kényelem oltárán feláldozzuk az adataink biztonságát. Gyakorlati tanácsokkal segítette ennek elkerülését. Felhívta a figyelmet a pedagógusok felelősségére diákjaik körében.

Ezt követően a projekt DPMK digitálismentora, Sápi Anikó  szaktanácsadó előadása a Reálisan digitálisan avagy hasznosítható tartalmak a tanórán előadása következett, melyben az infografika kapott jelentős hangsúlyt, végül pedig számos online felület került bemutatásra, a távoktatást segítendő.

Harmadik előadóként Mákos Annamária következett, aki a projektben szakmai  megvalósítóként és digitális pedagógiai módszertani asszisztensként vesz részt. Elhangzottak a megvalósítás során eddig felmerült problémák, és jó gyakorlatként az ezekre bevált megoldások. Valamint egy fontos, még megoldásra váró probléma, hogy az elmúlt 2 hónap tapasztalatai alapján a digitális bennszülöttként emlegetett generációnál sokkal jobban teljesít a digitális bennszülöttként emlegetett. Az utóbbira magyarázat lehet a pedagógusok elhivatottsága. Az előzőre pedig még keressük az okokat és a megoldást.

Mákos Annamária
digitális módszertani asszisztens

 

Workshop c 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEKOP 7-3.3-17-2017-00004

,,Egyenlő eséllyel a digitális környezetben”

Szakmai tapasztalatok az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézményében


A természettudományok területén kiemelten sok lehetőséget kínál a VEKOP 7.3.3. pályázat keretében egész évben végzett továbbképzésünk. A mi csoportunkban biológia, kémia, informatika és földrajz szakos kollégákkal hétről hétre fejlesztettük egymást mentorunk Csaláné Böngyik Edit maximális támogatásával. Számos olyan lehetőséget ismerhettünk meg, amelyet azután a mindennapokba be is tudtunk építeni. A videórészletek ezekbe a gyakorlati megvalósulásokba engednek betekintést. A Geogebra, Redmenta, Quizizz, Quizlet, Kahoot, MolView, Clasmaker, Poly google, Podcast, Sutori csak néhányat említve abból a módszertárból, amelyet most már napi szinten tudunk alkalmazni és a veszélyhelyzet alatt erre az ismeretre támaszkodva folytatni tudtuk a minőségi oktatást.

A részletes beszámolók,  videórészletek és fotók az alábbi linken érhetők el:

http://www.ajrg.hu/node/619

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A PROJEKT CÍME: „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”
IDŐPONT: 2020. január 15. (szerda)
HELYSZÍN: Községi Faluház Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.
TÁRGY: Workshop - Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

 

Cél: Pedagógusok közötti tapasztalatcsere az újonnan alkalmazott digitális pedagógiai módszertanról, digitális szemléletformálás

A tevékenységbe bevont célcsoport:szakmai megvalósítók, igazgatók, rendszergazdák, projektmenedzsment tagjai

A megvalósult szakmai feladat leírása, értékelése, tapasztalatok:

A workshop helyszíne – Az iskolaépület melletti községháza elhelyezkedése könnyű megközelíthetőségű helyszín. Az iskola rendezvényeinek gyakran ad otthont. Elegendő parkolási lehetőség volt a közelben. Tágas méretű teremben zajlott az esemény, a megfelelő számú ülőhely biztosított volt. A teremben kialakításra került a kerekasztal-beszélgetéshez szükséges tér is. A tiszta környezetben a fűtés, szellőzés maradéktalanul megvalósult. Rendelkezésre állt a megfelelő technikai felszereltség: a pulpitus, hangtechnikai eszközök: hangosító berendezés, vizuáltechnikai eszközök: projektor, vetítővászon, laptop, a kommunikációs infrastruktúra: telefon, internetkapcsolat. A teremben működött a ruhatár és a regisztrációs pult.

 

A workshop sikerét biztosító catering szolgáltatás magas színvonalon biztosította az ételt, italt.

           A regisztrációs pultnál megtörtént az érkező vendégek fogadása, regisztrációja.

Meghívott vendégek száma: 50 fő

Megjelent vendégek száma: 44 fő

A szakmai délután levezetője Bartáné Járó Anita. A vetítővásznon az Európai Unió arculatát mutató logó volt látható az alapdián, végig a rendezvény során.

A program kezdetén Bartáné Járó Anita üdvözölte a megjelent vendégeket.

-        Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgató asszonyát, Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató asszonyt.

-        A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Szegedi György urat, Tanács Edit igazgatóhelyettes asszonyt.

-        A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Vas János Zoltán urat.

-        Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Dr Szenczi Árpád urat, Kósa Zoltánné igazgatóhelyettes asszonyt, Debreczeni János igazgatóhelyettes urat.

-        A projektet megvalósító pedagógusokat, rendszergazdákat, segítő munkatársakat

-        Németh Antal projektmenedzser urat

-        a DPMK képviseletében Sápi Anikó digitális mentort

-        a Domini Cani Kft. ügyvezető igazgatóját Bángi-Magyar Attila urat és munkatársát Csilléri Edit asszonyt

-        Reményi László internetbiztonsági előadó urat

-        Somogyi Ágnest, a projekt gazdasági vezetőjét

 

Köszöntés, megnyitó:

Szegedi György, a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvodaigazgatója megnyitotta a rendezvényt. Igazgató úr bemutatta az iskola sokszínűségét, terveit. Sok erőt kívánt a pedagógusoknak a hétköznapokra és szakmai feltöltődést kívánt mindannyiuknak a délután folyamán.

A szakmai nap programjában szerepeltek az előadások, az újonnan alkalmazott digitális módszertanok, digitális eszközök tanórai alkalmazásának bemutatása, a Word Café módszerrel történő digitális módszertannal, digitális eszközökkel kapcsolatos tapasztalatátadás. A tervezett programpontok, tevékenységek magas színvonalon valósultak meg.

A World Café módszert bemutatta és a menetrendjét ismertette Bángi-Magyar Attila szakértő pedagógus. A World Café együttes gondolkodási- és beszélgetési módszer. A résztvevők megosztják egymással érzéseiket, gondolataikat, céljaikat, ötleteiket. Minden változás kulcspontja az elköteleződés a változás iránya és célja mellett. Az elköteleződés faktorai a bizalom és az egyetértés. E kettő csak akkor jöhet létre, ha a szervezeti keretekbőlkilépve, kötetlen és rugalmas térben tudnak az érdekeltek egymás szempontjaihoz közeledni. A közeledés megértésen keresztül történik - a megértés pedig a dialógusban formálódik. Így erősödik a bizalom is, amely áttör az egyes emberek fejében lévő - a változással szemben táplált - gátakon is.A pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása, a World Café tapasztalatainak összefoglalása rendkívül tartalmas formában valósult meg a rendezvényen.

Az 1. előadás Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő előadás volt, melyet Merényi László előadó tartott. Az interaktív, gyakorlatias előadás hasznos, figyelemfelhívó tartalmával elgondolkodtató volt és még inkább felhívta a figyelmet a pedagógusok felelősségére e témakörben.

A 2. előadás áttekintés volt a projektben történtekről. Bartáné Járó Anita, a projekt szakmai vezetője beszámolójában ismertette a további feladatokat is.

Ezt követően bemutatókra került sor. Az újonnan alkalmazott digitális módszertanok, digitális eszközök tanórai alkalmazásának bemutatása gyakorlati tapasztalatokkal gazdagította a résztvevőket.

Az intézmény a projekt megvalósítására, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését végzi a mindennapokban.

1. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton

A módszertani csomag megvalósítását 3 fő matematikát oktató tanító szakos pedagógus végzi.

2. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósítását 1 fő matematikát oktató tanár végzi.

3. Tankockák a természettudományos megismerés támogatására felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósítását 2 fő természettudományos tanár végzi.

A szakmai megvalósító pedagógusok az újonnan alkalmazott digitális módszertan, digitális eszközök tanórai alkalmazását mutatták be alsó és felső tagozaton.                                    

A reflexió, a hozzászólás lehetőségével éltek a résztvevők. A látottakhoz, az elhangzottakhoz hozzászólva megerősítették, hogy munkájuknak része lett a digitális módszertan. Elmondták, hogy valóban mindennapi élő feladat hárul a pedagógusokra ezen a téren is. Köszönték, hogy segítette az előadó a tájékozottságuk bővítését. A témakör körüljárása javasolt nevelőtestületi ülésen is és szülői értekezleteken is. A digitális módszertan bevezetése körüli tapasztalatok megosztására a Word Café keretén belül került sor a szakmai megvalósítók között.

Kötetlen beszélgetés keretében a pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása folytatódott. A rendezvény bezárása megtörtént a Jelenléti ívek és az Elégedettségmérő kérdőívek összegyűjtésével, a teremrend helyreállításával.

Köszönet a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvodaigazgatójának és a segítő munkatársaknak, hogy a rendezvény létrejöhetett, s köszönet az Educate rendezvényszervezőnek a lebonyolításhoz nyújtott segítségéért.

        Bartáné Járó Anita

           szakmai vezető

                

BESZÁMOLÓ
A PROJEKT CÍME: „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”
IDŐPONT: 2019. november 13. szerda
HELYSZÍN:

Nagykőrösi Református Egyházközség Gyülekezeti terme

2750 Nagykőrös, Szolnoki u. 2.

TÁRGY: Workshop
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: VEKOP-7.3.3-17-2017-00004
 
Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben” című projekt keretén belül workshop rendezvényt tartott 2019. november 13-án a Nagykőrösi Református Egyház gyülekezeti termében. A regisztrációs pultnál megtörtént az érkező vendégek fogadása, regisztrációja.
A helyi sajtóirodából érkező újságíró interjút készített a rendezvényt adó Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatójával, Dr Szenczi Árpád Úrral.
A rendezvényen megjelentek:
-          A Nagykőrösi Egyházközség részéről Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök úr, s a hivatal gazdasági munkatársa Cserei Judit asszony
-          Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatója, Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató asszony
-          A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Szegedi György úr, Tanács Edit igazgatóhelyettes asszony
-          A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Vas János Zoltán úr
-          A rendezvényt szervező Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Dr Szenczi Árpád úr, Kósa Zoltánné igazgatóhelyettes asszony, Debreczeni János igazgatóhelyettes úr
-          A projektet megvalósító pedagógusok, rendszergazdák, segítő munkatársak
-          Németh Antal projektmenedzser úr
-          a DPMK képviseletében Sápi Anikó digitális mentor
-          a Domini Cani Kft. ügyvezető igazgatója Bángi-Magyar Attila úr és munkatársa Csilléri Edit asszony
 
Köszöntés: A Nagykőrösi Református Egyházközség részéről Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök úr köszöntötte a vendégeket. Kifejezte örömét, hogy ismét ide látogattak a szakmai megvalósítók. Hasznos, tartalmas együttlétet kívánt.
Megnyitó: Dr Szenczi Árpád, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója megnyitotta a rendezvényt. Elmondta, hogy fontosnak tartja a tudás és technológia összekapcsolását. Örömmel látja, hogy a beszerzésre került eszközök és a digitális módszertan a tanítványaink javára van. Sok erőt kívánt a pedagógusoknak a hétköznapokra és szakmai feltöltődést mindannyiuknak a délután folyamán.
Bemutatók
  1. Lebbenszki Andrea matematika-kémia szakos szakmai megvalósító az újonnan alkalmazott digitális módszertan, digitális eszközök tanórai alkalmazását mutatta be.                                    
  2. Ronkó Antal tanító-informatika szakos pedagógus az Eruditio Oktatási Zrt. szervezésében a „LEGO WeDo robotok alkalmazása az élményalapú tanulás során az alsó tagozaton” című, akkreditált 30 órás továbbképzésen vett részt. A WeDo robotok iskolai bevetéséről tartott bemutatót. A vendégek nagyon élvezték a bemutatókat.
A reflexió, a hozzászólás lehetőségével éltek a résztvevők. A látottakhoz, az elhangzottakhoz hozzászólva megerősítették, hogy munkájuknak része lett a digitális módszertan.
A kávészünetben felfrissültek a résztvevők a terített asztal mellett. Jó alkalom volt ez a beszélgetésre, a tapasztalataik megosztására.
Előadások:
  1. Digitális bevándorlók, digitális bennszülöttek -A digitális fejlődés életünk, kultúránk számos területére hat, átalakítja, új lehetőségeket teremt. A digitálissá váló világ formálja szokásainkat, alakítja viselkedésünket.
     Előadó: Sápi Anikó DPMK digitális mentora
  1. Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő előadás gyakorlati bemutatóval- Közösségi oldalak használata, előnyök és buktatók
SaferInternet Plus: EU által támogatott program. 2009 óta Magyarországon
Célja: minél szélesebb körben mutassa be az Internet határtalan lehetőségeit, illetve a felhasználókra leselkedő veszélyek elkerülésének hatékony és egyszerű eszközeit.
       Előadó: Sápi Anikó DPMK digitális mentora
A reflexió, a hozzászólás lehetőségével éltek a résztvevők. Elmondták, hogy valóban mindennapi élő feladat hárul a pedagógusokra ezen a téren is. Köszönték, hogy segítette az előadó a tájékozottságuk bővítését. A témakör körüljárása javasolt nevelőtestületi ülésen is és szülői értekezleteken is. A digitális módszertan bevezetése körüli tapasztalatok megosztására is sor került a szakmai megvalósítók és az előadó között. Az azonos tantárgyakat tanító kollégák között is tapasztalatcsere történt.
A kávészünetben a meghívottak vendéglátásban részesültek.
           Prezentáció: A Projektben a mentorálás, a pedagógiai módszertani csomagok beválásvizsgálata, horizontális követelmények mérése és a folyamatok minőségbiztosítása alfeladatokat a Domini Cani Kft. látja el. Bángi-Magyar Attila úr felszólalásában bemutatkozott. Elmondta, hogy a szakmai megvalósítók mentorálása során a mentori feladatokat ellátó szakértők/szaktanácsadók gyűjtik a megvalósítók pozitív és negatív projekttapasztalatait. A mentorálás fő célkitűzése a pozitív élmények erősítése, a negatív tapasztalatok megoldása.
           Záró rész: Köszönet hangzott el a helyszínt biztosító Nagykőrösi Református Egyházközségnek a helyszín biztosításáért, az Edu-Cate rendezvényszervezőnek a lebonyolításhoz nyújtott segítségéért. A Projekt szakmai vezetőjének útrabocsátó szavai: ,,Kívánom, hogy a tanév során az együtt végzett munka összekovácsoljon egy közösséggé mindannyiunkat a közös célok érdekében. S hogy a munkatársi közösség együttgondolkodásában mindenki megerősödhessen abban, hogy jó úton van a digitalizáció folyamatában. Kérem, hogy kötetlen beszélgetés formájában még legyenek együtt. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.”
Kötetlen beszélgetés keretében valósult meg a pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása.
 Bartáné Járó Anita
szakmai vezető